Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 228 gości oraz 0 użytkowników.

 

REALIZACJA PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ

„ CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

Poinformowano rodziców o programie - Na zebraniu z rodzicami przeprowadzono pogadankę dla rodziców

nt. szkodliwości palenia. Rozdano ulotki.

Przeprowadzono wstępną edukację uczniów

Przeprowadzono zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem scenariuszy dostępnych w programie edukacji antytytoniowej dla oddziału przedszkolnego „Czyste powietrze wokół nas” oraz własne.

ZAJĘCIA I:     Wycieczka

CEL      Ukierunkowanie dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku. Dzieci zwiedziły również niedaleki warsztat samochodowy, w którym to przeprowadzono pogadankę na temat zapachów i szkodliwości spalin.

104 4939104 4940104 4941104 4943104 4945

 

ZAJĘCIA II:   Co i dlaczego dymi?

CEL  Zwiększenie wiedzy dziecka w zakresie:

  • zlokalizowania różnych źródeł dymów,
  • Umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionym pomieszczeniu,
  • Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni pala papierosy.

Umieszczono w szkole plakat ze źródłami dymu.

Wykonano plakaty 

ZAJECIA III :  Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

CEL       Zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymów papierosowych?

Przeprowadzono ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe przy muzyce.

Zapoznanie dzieci z maskotka programu dinozaurem Dinkiem, oraz z piosenką.

Przeprowadzono zajęcia plastyczne – kolorowanie Dinków

Przeprowadzono zajęcia plastyczne –wykonanie kwiatów 100 5349

ZAJĘCIA IV:   Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

CEL      Zwiększenie wiedzy u dziecka na temat skutków palenie papierosów.

Zapoznano dzieci z historyjka o podróży Dinusia.

Przeprowadzono zabawy ruchowe z emblematami kwiatów.

100 5359

ZAJĘCIA V:  Jak unikać dymu papierosowego?

CEL Wzrost kompetencji dzieci w zakresie:

Wykonano znaczki zakazu palenia papierosów

Przeprowadzono zabawy ruchowe

Zaproszono pielęgniarkę szkolną – która przeprowadziła pogadankę na temat szkodliwości palenia papierosów

Opracowała: koordynator programu – Małgorzata Flis

 

 

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński