Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 248 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

wfosigwAtmosferę chronimy - śmieci nie palimy – edycja II”

Projekt „Atmosferę chronimy - śmieci nie palimy – edycja II” przygotowany przez panią Ewę Mientus wygrał konkurs na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa lubelskiego organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Program jest kontynuacją projektu podjętego w ubiegłej edycji. Pierwsza edycja programu objęła swoim zasięgiem najbliższe okolice szkoły – obwód szkoły. Drugą edycję skierowaliśmy do kolejnych mieszkańców Gminy Zamość. Chcielibyśmy dotrzeć z informacją na temat spalania śmieci do znacznie szerszego grona odbiorców niż w poprzedniej edycji.

Głównym elementem drugiej edycji projektu jest nawiązanie ścisłej współpracy z Zespołem Szkół w Sitańcu oraz z Zespołem Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, tak by mieszkańcom tamtych rejonów uświadomić problem spalania śmieci.

Celem zadania jest uświadomienie uczniom szkół, ich rodzicom oraz mieszkańcom miejscowości szkód jakie wyrządza spalanie śmieci w gospodarstwach domowych.

W ramach projektu odbywać się będą konkursy plastyczne, wiedzy o konsekwencjach spalania śmieci oraz zbiórki makulatury; prelekcje na temat spalania śmieci w gospodarstwach domowych; rozprowadzimy foldery oraz przeprowadzimy manifestacje.

Projekt będzie realizowany do maja 2015r.

Nauczyciel przyrody: Ewa Mientus

 

 

 


 

„Atmosferę chronimy – śmieci nie palimy” 

wfosigw

 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej otrzymała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Głównym celem projektu jest uświadomienie uczniom, rodzicom i lokalnej społeczności konieczności zaprzestania spalania śmieci w gospodarstwach domowych. Przedsięwzięcie ma być realizowane: poprzez przekonanie odbiorców programu, że palenie śmieci w znaczącym stopniu wpływa na stan środowiska, atmosfery i jest karalne, poznanie wpływu spalania śmieci w gospodarstwach domowych na stan zdrowia mieszkańców i stan atmosfery, położenie nacisku na fakt iż realizatorzy programu maja wpływ na stan przyrody i powietrza w najbliższej okolicy, propozycję innych możliwości pozbywania się śmieci i uświadomienie konieczności wprowadzenia ich w życie i poznanie walorów turystyczno – krajoznawczych wybranych atrakcji województwa lubelskiego i sąsiadujących z nim.

Dyrektor szkoły, Krystyna Ptak zaproponowała temat dotyczący całej społeczności lokalnej. Nauczyciel przyrody – Ewa Mientus przygotowała projekt pod tytułem „Atmosferę chronimy – śmieci nie palimy”. W ramach realizacji projektu odbędą się: liczne konkursy, prelekcje, happening, zbiórki makulatury. Wydrukowany zostanie także folder uświadamiający mieszkańcom konsekwencje spalania śmieci w gospodarstwach domowych. Program będzie realizowany do kwietnia 2014 r.

SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński