Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 247 gości oraz 0 użytkowników.

     SZKOŁA PODSTAWOWA

Otrzymaliśmy certyfikaty:

 • - "Szkoła z klasą"
 •              - " Szkoła bez Przemocy"
 •                                - " Szkoła Przyjazna Sześciolatkom"
 • - " Klub Bezpiecznego Puchatka"
 • - " Ratujemy i Uczymy Ratować"
 •                             - " WF z Klasą"
 •                                                                             - " Aktywna Edukacja"
 •                                                                                     - " Certyfikat Szkoły Gotowej na TIK"
 •                                                                   - " Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku                     zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci,
  ich rodziców, opiekunów i wychowawców"
 • Oferujemy:
 • - wysoką jakość kształcenia i wychowania. Nasi uczniowie dostają się do swoich wymarzonych szkół przy pierwszej rekrutacji;
 • udział uczniów w konkursach poza szkolnych. Nasi uczniowie uzyskują osiągnięcia
  w konkursach poza szkolnych;
 • uczeń naszej szkoły uzyskał stypendium naukowe z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie;
 • dostosuwujemy kształcenie  do indywidualnych preferencji uczniów;
 • zapewniamy uczniom pomoc psychologiczno - pedagogiczną;
 • nauczanie zdalne prowadzimy z wykorzystaniem platformy ZOOM;
 • kształcenie z wykorzystaniem Oceniania Kształtującego;
 • prowadzimy konsultacje;
 • nie zostawiamy ucznia samego, zwłaszcza podczas nauczania zdalnego;
 • zapewniamy zajęcia kraetywne;
 • nauczyciele pracują metodą innowacji pedagogicznych;
 • uczymy empatii i wrażliwości. Nasi uczniowie niosą pomoc innym w ramach działalności Wolontariatu;
 • współpracujemy z CARITAS w Zamościu
 • rodzice to nasi partnerzy
 • opiekę i bezpieczeństwo
 • przyjazną atmosferę

 •                    
                                 
 •                           


 • O szkole
 • Jesteśmy szkołą, która troszczy się o wysoką jakość kształcenia i bezpieczeństwo uczniów. Zostaliśmy wielokrotnie nagrodzeni za nasze starania. W 2005 roku otrzymaliśmy tytuł "Szkoły z klasą", w 2007 - certyfikat "Szkoła bez przemocy", w 2009 roku certyfikat "Przyjaciele natury", w roku szkolnym 2009/2010 otrzymaliśmy certyfikat "Ortograffiti", 2011 roku otrzymaliśmy pięć gwiazdek za przynależność do ogólnopolskiego programu "Szkoła bez przemocy", w 2011 - certyfikat uczestnictwa w programie "5 porcji warzyw, owoców lub soku". Mimo tylu wyróżnień, nie spoczęliśmy na laurach, w dalszym ciągu dbamy o naszą placówkę.

 

Posiadamy nowoczesna bazę dydaktyczną:

- mało liczne klasy, w których prowadzona jest indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

- bardzo dobrze wyposażony w zabawki i pomoce dydaktyczne oddział przedszkolny

pracownię komputerową ze stałym łączem internetowym

 • - bibliotekę z bogatym księgozbiorem

 •  dobrze wyposażone sale  przedmiotowe

 • - świetlicę szkolną

 • - boiska sportowe

 •  Oferujemy:

 •  - naukę na jedną zmianę
 • naukę języka języka angielskiego 

 • -   naukę i doskonalenie pływania na krytej pływalni w Zamościu

  • - dla wszystkich chętnych dzieci pełny obiad
  • - możliwość rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów poprzez różnego rodzaju kółka i zajęcia pozalekcyjne:

   

  • kółka polonistyczne
  • kółka matematyczne
  • kółka historyczne
  • kółka teatralno-dziennikarskie
  • kółka plastyczne
  • kółka języka angielskiego
  • zajęcia wyrównawcze
  • zajęcia sportowe - SKS
  • zajecia:" tańczę, śpiewam i gram"
  •  gimnastykę korekcyjną, piłkę siatkową, koszykówkę, piłkę nożną, gry i zabawy rekreacyjne

   

  • ORGANIZAJE SZKOLNE
  • - ZHP
  • - ZUCHY
  • - PCK
  • - SU
  • - SKO
  •  UCZEŃ E NASZEJ SZKOLE JEST: BEZPIECZNY, MOTYWOWANY, DOCENIANY I NAGRADZANY

 

Absolwent naszej szkoły


 Zna swoją wartość i godność jako osoby

 • szanuje drugiego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia, statusu społecznego, możliwości fizycznych i psychicznych 
 • jest odpowiedzialny za swoje czyny i działania
 • jest konsekwentny w myśleniu i działaniu
 • potrafi nawiązywać właściwe relacje osobowe z innymi ludźmi
 • dostrzega potrzeby innych ludzi i służy im pomocą
 • mądrze korzysta z dóbr i bogactwa kultury

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński