Back to Top

RODO

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany. wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowanie przez kamery systemu monitoringu w Szkole Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących
w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw
i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.