Innowacyjne metody nauczania na lekcji języka polskiego
w naszej szkole.

Klasa ósma w ramach przypomnienia wiadomości o archaizmach stworzyła samodzielnie quizy, używając różnych platform internetowych, np. 

Przy tworzeniu quizów korzystali ze słownika polszczyzny staropolskiej, dostępnego w wersji elektronicznej. Wykazali się również znajomościami z zakresu technologii informatycznej oraz języka angielskiego, używając platform anglojęzycznych przy tworzeniu zagadek językowych. Uczniowie brali bardzo chętnie udział w lekcji, prezentując swoje quizy oraz biorąc w nich udział. Każdy zapamiętał, co to jest archaizm.
Klasa siódma przy okazji omawiania ,,Żony Modnej" Ignacego Krasickiego stworzyła karykaturę kobiety współczesnej. Uczniowie świetnie wykazali się znajomością pojęć takich jak: hiperbola oraz właśnie karykatura, tworząc wspaniałe rysunki.
Klasa czwarta miała przyjemność w ramach lekcji o teatrze uczestniczyć wirtualnie w sztuce teatralnej
pt. ,,Legenda o Bazyliszku". Sztuka podsumowała nasze rozważania o teatrze oraz legendach omawianych na lekcji.
Klasa piąta przy okazji podsumowania lektury ,,W pustyni i w puszczy" została podzielona na dwie grupy (dwa pokoje na platformie TEAMS). Każda grupa dostała link do pokoju zagadek: 
Celem rozwiązania zagadek było zdobycie szyfru do ocalenia Stasia i Nel z rąk porywaczy. Uczniowie w swoich grupach pięknie ze sobą współpracowali, dzieląc się informacjami i pomagając sobie nawzajem. Utrwalili swoje wiadomości dotyczące lektury i świetnie przy tym się bawili grywalizując ze sobą.
Klasa szósta w ramach lekcji o różnych rodzajach muzeów odbyła wirtualną wycieczkę po Kopalni Soli w Wieliczce: 
Klasa szósta przy okazji podsumowania swojej wiedzy o nieodmiennych częściach mowy zagrała w internetową grę planszową, stworzoną na bazie podręcznika. Każdy uczestnik rzucał wirtualną kostką, przenosił swój pionek na pole wskazane przez kostkę i musiał odpowiedzieć na pytanie znajdujące się  pod polem. Pytania były zadaniami z ćwiczeń do języka polskiego. Klasa świetnie się przy tym bawiła, starając się wyrzucić tyle oczek, aby ominąć pole z pytaniami. Link go gry: