Lapbook na języku polskim

Tym razem podsumowanie omawianej lektury w klasie ósmej miało zupełnie inną formę. Uczniowie przygotowywali lapbooki na podstawie omawianej lektury „Pan Tadeusz”.   Co istotne, sami projektowali swoje prace, tak więc mogli wykonać je dowolnie dobierając elementy, komponując wszystko w logiczną całość. Kreatywność ósmoklasistów okazała się niesamowita. Wyróżniali najważniejsze treści lektury, chowając je w koperty, tworząc karty memo, długie harmonijki z kluczowymi zagadnieniami,  papierowe skrytki, samodzielnie tworzyli krzyżówki, rysunki, portrety, a nawet mapy. Na uwagę zasługuje też fakt wykonania przepięknych ilustracji do atlasu grzybów na podstawie opisów zawartych w naszej epopei narodowej.  Nie zabrakło barwnych   rysnotek wykonanych na podstawie kart pracy p. Sylwii Oszczyk. Na uznanie zasługuje również staranność przygotowanych prac.

Ta forma powtórzenia i utrwalenia wiadomości o lekturze cieszyła się zainteresowaniem uczniów. Będą one również przydatne do powtórek przed egzaminem. Już nie możemy się doczekać wystawy  lapbooków po powrocie do szkoły.

Tekst
Monika Wołos